Các dịch vụ:
* Dịch vụ thành lập công ty bình dương: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Di chúc

Di chúc: Cần biết những thông tin gì khi viết di chúc?
Cá nhân có quyền để lại tài sản của mình thông qua hình thức lập di chúc. Sau đây là tổng hợp các quy định mới nhất mà một người cần phải biết.
Mục lục bài viết

    1. Điều kiện của người lập di chúc
    2. Những người không có tên vẫn được hưởng thừa kế
    3. Cách lập di chúc như thế nào?
    4. Di chúc thế nào được coi là hợp pháp?
    5. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm nào?
    6. Mẫu di chúc viết tay thông dụng nhất
    7. Thủ tục công chứng di chúc

1. Điều kiện của người lập di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Bởi vậy, người này có các quyền sau:

- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

- Chỉ định người giữ, quản lý và phân chia di sản

Tuy nhiên, không phải ai cũng được quyền để lại di sản cho người khác. Bởi Điều 625 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, dưới 18 tuổi chỉ được lập di chúc khi từ đủ 15 tuổi trở lên.

Dịch vụ thành lập công ty bình dương

Quy định cụ thể như sau:

- Người thành niên (người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ) minh mẫn, sáng suốt trong khi lập; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép

- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc này.

Người để lại di chúc có thể truất quyền thừa kế
Người để lại di chúc có quyền chỉ định người thừa kế (Ảnh minh họa)

2. Những người không có tên vẫn được hưởng thừa kế

Bởi di chúc là ý nguyện của người để lại tài sản nên họ có các quyền chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

Tuy nhiên, Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định có 06 nhóm đối tượng sau đây, dù không có tên trong di chúc vẫn được pháp luật bảo vệ quyền được hưởng di sản thừa kế. Cụ thể là:

- Con chưa thành niên của người để lại di sản;

- Cha của người để lại di sản;

- Mẹ của người để lại di sản;

- Vợ của người để lại di sản;

- Chồng của người để lại di sản;

- Con thành niên mà không có khả năng lao động của người để lại di sản

Theo đó, dù không được để lại tài sản thì những người này vẫn được hưởng 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật.

Tuy nhiên, các trường hợp này sẽ không được áp dụng đối với những người từ chối nhận di sản thừa kế, những người không được hưởng di sản thừa kế như:

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm hoặc ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản

- Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo, sửa chữa, huỷ, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

người hưởng di sản phụ thuộc di chúc

Dịch vụ thành lập công ty bình dương


Cụm từ và cũng là câu hỏi , ước mơ của biết bao bạn trẻ. Khởi nghiệp và kinh doanh đang là xu hướng phát triển của xã hội. Mỗi nghề yêu cầu những kỹ năng cũng như thủ tục làm ăn riêng. Ai cũng muốn hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực . Để như vậy việc thành lập công ty giống như là một điều bắt buộc.

Người hưởng di sản không phụ thuộc di chúc (Ảnh minh họa)

3. Cách lập di chúc như thế nào?

Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ, có hai hình thức thể hiện:

- Phải lập thành văn bản: Không có người làm chứng hoặc có người làm chứng, có công chứng hoặc có chứng thực.

- Chỉ khi không thể lập thành văn bản mới sử dụng di chúc miệng

Tuy nhiên, di chúc miệng chỉ có thời hạn trong 03 tháng. Nếu sau 03 tháng kể từ thời điểm lập mà người đó vẫn còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì bị mặc nhiên hủy bỏ.

Ngoài ra, các điều kiện về hình thức sau đây cũng phải đảm bảo:

- Nội dung phải có: Ngày, tháng, năm lập; Họ, tên và nơi cư trú của người lập, người được nhận di sản; Di sản để lại và nơi có di sản…

- Không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu

- Phải được đánh số trang và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc

-Nếu có tẩy xóa thì người lập di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xoá, sửa chữa

Xem thêm: 3 trường hợp Luật không cho phép viết tắt

4. Di chúc thế nào được coi là hợp pháp?

Theo quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015, một bản di chúc được coi là hợp pháp khi:

- Người lập minh mẫn, sáng suốt; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong khi lập

- Nội dung không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;

- Hình thức không trái quy định của luật.

Ngoài ra, các loại di chúc sau đây bắt buộc phải được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực mới được coi là hợp pháp:

- Của người bị hạn chế về thể chất

- Của người không biết chữ

- Được lập bằng tiếng nước ngoài

- Di chúc miệng phải được công chứng, chứng thực trong thời hạn 05 ngày ngay sau khi người để lại di chúc thể hiện ý chí cuối cùng của mình

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách viết Di chúc 2019

thế nào là di chúc hợp pháp
Thế nào là di chúc hợp pháp? (Ảnh minh họa)

5. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm nào?

Di chúc có hiệu lực tại thời điểm mở thừa kế theo quy định tại Điều 643 luật Dân sự 2015. Theo đó, thời điểm mở thừa kế được xác định là thời điểm người để lại di sản thừa kế chết.

Di chúcNgược lại nó sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

- Di sản thừa kế không còn tại thời điểm mở thừa kế

- Người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập;

- Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Đáng lưu ý là: Nếu chỉ có một phần không có hiệu lực thì không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần khác. Và một người có thể lập nhiều bản. Chỉ di chúc được lập sau cùng mới có hiệu lực pháp luật.

6. Mẫu di chúc viết tay thông dụng nhất

Bởi di chúc phải được lập thành văn bản và có thể có người làm chứng hoặc không, có thể được công chứng, chứng thực. Do đó, để hợp pháp, cần phải tuân thủ và đảm bảo về mặt hình thức cũng như nội dung.

Sau đây, có thể tham khảo biểu mẫu tại đây kèm theo hướng dẫn cách lập chi tiết và đơn giản nhất.

Thủ tục công chứng di chúc (Ảnh minh họa)

7. Thủ tục công chứng di chúc

Khi công chứng, chứng thực, cần phải tuân theo các quy định, trình tự sau đây:

Hồ sơ công chứng bao gồm các loại giấy tờ, tài liệu sau- Phone: +84-908-744-256